Vývoj teplot zemského povrchu z družicových dat

Na základě zpracování a interpretace družicových dat Landsat byla Laboratoří dálkového průzkumu CENIA vytvořena aplikace zobrazující mapu teplot povrchu odpovídající oblasti pokryté jednou scénou družicového snímku. Jedná se o území části středních, severních a východních Čech, kde je patrný vývoj teplot od jara až do léta s ohledem na vegetační fázi plodin na polích i jejich sklizeň. Aplikace předkládá i teplotní situaci uvnitř měst.

Teplotní mapa je součástí webu Laboratoře na https://dpz.cenia.cz/teploty. Detailní vysvětlení k zobrazovaným informacím je uvedeno v rámci aplikace.