Rubrika: Aktuality

CENIA pro projekt Spaces4All mapovala vybrané turistické stezky v NP Podyjí

Česká republika nabízí mnoho krásných a hodnotných zákoutí, která stojí za vidění. Pro většinu z nás nepředstavuje návštěva takových míst problém, ale jaké to je pro osoby se zrakovým či sluchovým postiženým nebo sníženou pohyblivostí? Na co nesmí zapomenout při plánování výletních tras? Jaké překážky je mohou čekat přímo v terénu? Je možné jim poznávání …

CENIA a SAŽP se dohodly na dlouhodobé spolupráci

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) uzavřela se Slovenskou agenturou životního prostředí (SAŽP) dlouhodobou dohodu o spolupráci. Dohoda navazuje na předchozí dílčí spolupráci mezi oběma odbornými organizacemi. Cílem dohody je vytvořit rámec pro úzkou spolupráci v oblasti vědeckého výzkumu, vzdělávání, konzultací, implementace směrnic a podpořit přenos odborných znalostí z praxe do výuky v rámci akreditovaných …

Nechtěné dědictví po sovětské okupaci Československa

U příležitosti výročí vstupu „spřátelených“ vojsk Varšavské smlouvy na území Československa a následné, více než 20 let trvající sovětské okupace, jsme připravili malý přehled vybraných ekologických škod, které v České republice přetrvávají dodnes.  Během svého pobytu na našem území využívali sovětští vojáci 73 různě velkých lokalit. Po svém odchodu zde okupanti zanechali (mimo jiné) ekologické …

Představujeme nový web s indikátory udržitelného rozvoje

Česká informační agentura životního prostředí vytvořila nový web pro prezentaci indikátorů udržitelného rozvoje. Udržitelný rozvoj se snaží odstranit nebo zmírnit negativní projevy dosavadního způsobu vývoje lidské společnosti. Udržitelný rozvoj tak nebere v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství. OSN proto v roce 2015 přijala akční plán společných cílů udržitelného rozvoje …

Fotosoutěž Evropské agentury pro životní prostředí 2023: „ZeroWaste PIX 2023“

Fotosoutěž Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v letošním roce vyzývá fotografy k zachycení vzorců výroby a spotřeby, zvyků a chování v každodenním životě, a to jak těch dobrých (udržitelných), tak i těch horších (neudržitelných). Letošní fotosoutěž ZeroWaste PIX 2023 je výzvou k zamyšlení nad stavem moderní civilizace a jejím cílem je inspirovat ke změně. …