Archiv rubriky: Aktuality

Družicová data o životním prostředí

CENIA, česká informační agentura životního prostředí v rámci své činnosti řeší mimo jiné vztahy mezi jednotlivými složkami krajinné sféry a socioekonomickými aspekty lidské činnosti, a to prostřednictvím metod distančního snímání jak na lokální, tak i na regionální či globální úrovni. Metodami dálkového průzkumu se v CENIA zabývá Laboratoř dálkového průzkumu, která se zaměřuje především na …

Pilotní Zpráva o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR

Ministerstvo životního prostředí vydalo pilotní Zprávu o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR. Zpráva informuje o pokroku, který Česká republika dosáhla při naplňování cílů SDGs, a naopak zmiňuje i oblasti, ve kterých ČR dosud vykazuje rezervy. Na přípravě zprávy se podílela rovněž CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Mezi oblasti, ve kterých ČR …

Agregovaná data o životním prostředí

CENIA, česká informační agentura životního prostředí v návaznosti na své hlavní cíle a poslání pravidelně sbírá datové podklady, ze kterých jsou následně připravovány publikace a další informační výstupy, hodnotící stav a vývoj jednotlivých složek životního prostředí a jejich zátěží. Tato data a hodnocení představují podklad pro strategické plánování v resortu životního prostředí, a to mimo …

Výzva ke jmenování členů vědeckého výboru EEA

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnila výzvu ke jmenování členů vědeckého výboru. Vědecký výbor poskytuje zásadní podporu řízení EEA. Pomáhá správní radě a výkonnému řediteli při plnění jejich povinností poskytováním nezávislých vědeckých stanovisek v souladu s ustanoveními. Výbor jako orgán a jeho jednotliví členové rovněž radí správní radě, agentuře a Eionetu v jiných vědeckých …

Evropská konference INSPIRE bude letos online

Jako řada jiných akcí, i evropská INSPIRE konference v Dubrovníku byla v souvislosti s pandemií Covid-19 odložena na nový termín. Uskuteční se 11. –14. května 2021. Vybrané letošní worshopy však budou uspořádány online, a to ve dnech 3. –12. června 2020. Program a bezplatná registrace je dostupná zde.