Fotosoutěž Evropské agentury pro životní prostředí: Urban Treasures 2024

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) i v letošním roce vyzývá k představení Vašeho fotografického nadání – tentokrát zve k účasti všechny „hledače pokladů“. Na cestách po městě zachyťte pozitivní a inspirativní zelené okamžiky, které nám dělají radost a dávají nám naději pro udržitelnější zítřky – takové, kde města a obce nejsou jen betonovými sítěmi, ale jsou živými ekosystémy, kde jednotlivé čtvrtě vzkvétají jako ekologické ráje. Letošní fotosoutěž EEA Urban Treasures vybízí k zamyšlení nad tím, jak můžeme budovat ekologičtější a k životu přívětivější čtvrti.

Proč se zúčastnit? Můžete vyhrát zajímavou finanční odměnu a Vaše snímky budou zveřejněny v EEA publikacích a na výstavách.

Jak se přihlásit? Vyberte maximálně 5 svých nejlepších snímků a pošlete je prostřednictvím online formuláře v jedné nebo více kategoriích do 1. října 2024. Jsou vítány makrofotografie, fotografie z ptačí perspektivy nebo fotografie v úrovni očí.

Fotografie můžete přihlásit do jedné ze 3 kategorií:

 • Divoká zvěř ve městě – Oslava harmonického soužití lidí a divoké zvěře v našich městech a obcích. Fotografie mohou zahrnovat širokou škálu zvířat, které ve městech potkáváme – od veverek a ptáků, přes netopýry a pavouky až po zvědavé lišky a srnky.
 • Okouzlující čtvrti – Ulice vyprávějí příběh minulých i současných generací a jsou plné pozitivních a ekologických příkladů – od pouličního osvětlení na solární energii, komunitních kompostáren, regenerovaných průmyslových areálů, zelených prostranství a místních trhů se sezónními produkty nebo dětí hrajících si v městských parcích.
 • Zelená v srdci – Kategorie o lidech a jejich každodenním environmentálně šetrném jednání. Jak se naše aktivity šíří a jaký mají dlouhodobý dopad na naše společné životní prostředí? Může se jednat např. o přebudování zahrad, o využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadbu stromů, způsobu volbu dopravního prostředku pro dojíždění do práce nebo způsoby snižování odpadů. Ukažte lidi, kteří za změnou stojí.

Harmonogram a proces výběru:

 • 20–40 finalistů, 5 vítězů
 • Nejlepší fotografie v každé soutěžní kategorii vybere předvýběrová komise složená z expertů na komunikaci a životní prostředí EEA.
 • Fotografie finalistů budou poté předloženy externí porotě složené z expertů na environmentální komunikaci z celé Evropy. Porota určí vítěze všech cen s výjimkou Ceny veřejnosti.
 • Nejlepší vybrané příspěvky budou v termínu od 30. října do 13. listopadu 2024 otevřeny pro veřejné hlasování, ze kterého vyjde vítěz Ceny veřejnosti.
 • Ohlášení všech vítězů proběhne 29. listopadu 2024.

Ceny:

 • Vítěz každé ze tří soutěžních kategorií obdrží finanční ocenění ve výši 1 000 EUR.
 • Na základě on-line veřejného hlasování bude také udělena Cena veřejnosti, která bude ohodnocena částkou 500 EUR.
 • EEA udělí rovněž Cenu pro mládež ve věkové kategorii 18–24 let, kterou rovněž ocení částkou 500 EUR.

Pravidla soutěže:

 • Všem zúčastněným musí být nejméně 18 let.
 • Zúčastnění musí být občany jedné z 27 členských zemí EU a zemí spolupracujících s EEA, tj. z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Turecka, Severní Makedonie, Albánie, Kosova*, Černé Hory, Srbska a Bosny a Hercegoviny.
 • Fotografie přihlášené do soutěže musí být pořízeny ve výše uvedených zemích.
 • Každý soutěžící může přihlásit maximálně 5 příspěvků (s minimálním rozlišením 2000 pixelů, v elektronickém formátu, např. .jpg, .png, .tiff), ke kterým má plná autorská práva – každá fotografie musí být přihlášena samostatně.
 • Fotografie by měly být v souladu s veškerými pravidly manipulace (článek 14) uvedenými v podrobných podmínkách soutěže.
 • Fotografie by také měly být v souladu s podmínkami uvedených v pravidlech soutěže.

Veškeré informace o soutěži, včetně relevantních odkazů a inspirace z předchozích ročníků, naleznete na webových stránkách fotografické soutěže Urban Treasures — EEA photo competition 2024

*Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/99 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.