Rubrika: Aktuality

Platforma Climate-ADAPT a nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

Na začátku roku 2021 přijala Evropská komise novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, ve které vytyčuje postup přípravy na nevyhnutelné dopady klimatických změn. Nově navržená strategie staví na strategii pro přizpůsobení se změně klimatu z roku 2013, ale jejím jádrem už nejsou snahy o porozumění celému problému ani plánování, nýbrž posun k vypracovávání …

Nová pracovní pozice Výzkumný pracovník oddělení odborné podpory

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vypisuje výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník oddělení odborné podpory. Co bude Vaší pracovní náplní: výzkum a aplikace vědeckých poznatků při výzkumu a vývoji nových postupů a metod v oblasti integrované prevence a prevence závažných havárií, psaní odborných článků a publikací, prezentace výsledků na odborných konferencích, příprava a zpracování …

Webinář ke službě programu Copernicus pro monitorování atmosféry

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá druhý ze série webinářů věnované vybraným službám programu Copernicus. Na přípravě webináře se podílí Český hydrometeorologický ústav a jeho obsah se bude věnovat službě pro monitorování atmosféry. Webinář se uskuteční ve čtvrtek 13. května 2021 od 13:00 do 14:30. Na webináři se například dozvíte: Na jaké oblasti se …

Zpravodaj CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vydala další číslo svého zpravodaje, ve kterém naleznete aktuální informace o činnosti agentury. Zpravodaj naleznete na tomto odkaze. Přejete-li si zasílat další vydání Zpravodaje na email, klikněte sem.

Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů jsou nyní přeloženy do jazyků EU

V souladu s aktuální podobou přílohy II nařízení REACH byly upraveny pokyny pro sestavení bezpečnostních listů a překlady jsou nyní k dispozici. Jejich obsah byl aktualizován, aby zohledňoval změny zavedené novým zněním nařízení REACH, včetně nanoforem, jednoznačného identifikátoru složení (UFI), vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému nebo rozšíření oddílu 9 týkajícího se fyzikálních a chemických …