Jiří Valta byl jmenován novým ředitelem CENIA

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) prošla na přelomu let 2023 a 2024 restrukturalizací s cílem vybudovat výkonnou datovou základnu a vysoce odbornou servisní agenturu, která se zaměřuje na priority dle zadání zřizovatele, Ministerstva životního prostředí. V rámci restrukturalizace se rovněž uskutečnilo veřejné výběrové řízení na pozici ředitele CENIA. Na základě představené koncepce jmenoval ministr životního prostředí novým ředitelem Jiřího Valtu. Ing. Valta byl uveden do funkce 17. 6. 2024 ředitelem odboru kabinetu ministra Marcelem Ladkou.

Jiří Valta se narodil v roce 1978 v Praze, vystudoval Českou zemědělskou univerzitu, obor Regionální a environmentální správa na Fakultě životního prostředí. Svou pracovní kariéru úzce spojil s Českou informační agenturou životního prostředí, do které ještě v podobě Českého ekologického ústavu nastoupil v roce 2003. Dlouhodobě působil v oblasti integrované prevence a omezování znečištění v sektoru nakládání s odpady a následně vedl oddělení odpadového hospodářství, které se specializuje na sběr a hodnocení dat o odpadovém a oběhovém hospodářství. V letech 2017 – 2018 působil jako projektový manažer společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. V posledních letech působí také ve výzkumných projektech CENIA, např. Centrum environmentálního výzkumu odpady, oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH), Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů (MEMORESP) a 10 let je členem konsorcia zajišťujícího provoz European Topic Centre on Waste and Green Economy, resp. European Topic Centre on Circular Economy Evropské agentury životního prostředí. Ve volném čase se věnuje cyklistice, fotografii a hraní na kytaru. Je rozvedený a má dvě děti.

Tisková zpráva MŽP je k dispozici zde.