Program konference Životní prostředí – prostředí pro život

Česká informační agentura životního prostředí zveřejnila program konference Životní prostředí – prostředí pro život 2023.

Konference se uskuteční 2. a 3. listopadu 2023 tradičně v prostorách Ballingova sálu Národní technické knihovny v Praze a poskytne prostor pro setkání odborné i laické veřejnosti, kterou spojuje zájem o životní prostředí ve všech jeho složkách.

Během prvního dne konference budou prezentovány dílčí výstupy a výsledky projektu Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH), který je podpořen z programu Prostředí pro život, a jehož hlavním koordinátorem je CENIA. Druhý den konference bude věnován prezentaci záměrů a výstupů dalších projektů podpořených z programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, případně i z dalších programů, které jsou v souladu s prioritami konference.

Detailní informace o konferenci jsou dostupné zde a program je k dispozici zde.