Prodlužujeme registraci na konferenci Životní prostředí – prostředí pro život

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí a Technologické agentury ČR v pořadí již 4. ročník Konference Životní prostředí – prostředí pro život. Konference se uskuteční 2. a 3. listopadu 2023 tradičně v prostorách Ballingova sálu Národní technické knihovny v Praze. Registrovat se můžete do 15.10.2023 nebo do naplnění kapacity sálu.

Konference poskytne prostor pro setkání odborné i laické veřejnosti, kterou spojuje zájem o životní prostředí ve všech jeho složkách, a umožní tak širší diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami životního prostředí v národním i globálním kontextu.

Registrační formulář naleznete zde. Pokud jste se na konferenci zaregistrovali, ale nebudete se moci zúčastnit, informujte nás na konference@cenia.cz. Nabídneme místo jiným zájemcům.

Bližší informace o konferenci jsou dostupné zde.