Představení SOER v ČR dostupné ze záznamu

V prosinci 2020 jsme ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy slavnostně představili zprávu o stavu a výhledech evropského životního prostředí SOER 2020. Zprávu každých 5 let zpracovává Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Zprávy SOER hodnotí trendy a monitorují dosažený pokrok směrem ke stanoveným environmentálním cílům EU.

Zprávu představil Hans Bruyninckx, ředitel EEA. Dále se se svými příspěvky zúčastnili Miroslav Havránek, ředitel CENIA, a Tomáš Cajthaml, zástupce ředitele Ústavu pro životní prostředí a předseda oborové rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Z akce byl pořízen záznam, který je dostupný na tomto odkaze https://slideslive.com/cenia/evropske-zivotni-prostredi-stav-a-vyhled-2020-soer-2020. V kolekci je k dispozici jak samotný záznam celé akce, tak i jednotlivé příspěvky účastníků. Příspěvek Hanse Bruyninckxe je dostupný rovněž s českými titulky.

Zpráva SOER 2020 (v anglickém jazyce), české i anglické shrnutí, národní infografiky a tisková zpráva Evropské agentury pro životní prostředí jsou k dispozici zde https://www.cenia.cz/akce-cenia/soer-2020-cr/. Na stejném odkaze lze nalézt i medailonky jednotlivých účastníků.

Tiskovou zprávu včetně vyjádření Miroslava Havránka, ředitele CENIA, najdete zde.