Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020 (SOER 2020)

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v rámci svého mandátu každých pět let publikuje zprávu o stavu a výhledu životního prostředí a souvisejících trendech. Tyto zprávy se vypracovávají od roku 1995. Hodnotí stav a výhled evropského životního prostředí a slouží jako podklad pro činnost a vývoj politik EU. Zprávy hodnotí trendy, monitorují dosažený pokrok směrem ke stanoveným cílům a příležitosti pro politiku EU z hlediska jejího možného přispění k dosahování dlouhodobých cílů.

Zpráva Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020 (SOER 2020) představuje dosud nejkomplexnější integrované hodnocení publikované EEA a první, jež se zabývá systémovými výzvami v rámci transformace k udržitelnému rozvoji, které musíme jako společnost uskutečnit. Vychází z 25 let zkušeností s daty, analýzami a politikou EU a čerpá z poznatků unikátní sítě evropských členských zemí – Eionet.

Slavnostní představení zprávy Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020 (SOER 2020) se uskutečnilo 4. prosince 2019 v Bruselu. Z akce byl pořízen online záznam.

V České republice proběhne slavnostní představení Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Termín bude upřesněn s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace.  Hlavní sdělení zprávy Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020 (SOER 2020) představí ředitel EEA Hans Bruyninckx. O dalších řečnících a konkrétním harmonogramu Vás budeme průběžně informovat na těchto webových stránkách a také na facebookovém profilu CENIA. Již teď ale můžeme potvrdit, že se těšíme na účast akademického sektoru, studentů, zástupců státní a veřejné správy, zástupců samospráv, neziskových organizací, a také zákonodárců.

Účast na akci je po předchozí registraci zdarma. Registrace bude spuštěna na podzim 2020.