Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020 (SOER 2020)

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v rámci svého mandátu každých pět let publikuje zprávu o stavu a výhledu životního prostředí a souvisejících trendech. Tyto zprávy se vypracovávají od roku 1995. Hodnotí stav a výhled evropského životního prostředí a slouží jako podklad pro činnost a vývoj politik EU. Zprávy hodnotí trendy, monitorují dosažený pokrok směrem ke stanoveným cílům a příležitosti pro politiku EU z hlediska jejího možného přispění k dosahování dlouhodobých cílů.

Zpráva Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020 (SOER 2020) představuje dosud nejkomplexnější integrované hodnocení publikované EEA a první, jež se zabývá systémovými výzvami v rámci transformace k udržitelnému rozvoji, které musíme jako společnost uskutečnit. Vychází z 25 let zkušeností s daty, analýzami a politikou EU a čerpá z poznatků unikátní sítě evropských členských zemí – Eionet.

V České republice byl SOER2020 slavnostně představen, s ohledem na přetrvávající epidemiologickou situaci, online, a to 2. prosince 2020 ve 14 hodin.

Program:

Programem provedla Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje Ministerstva životního prostředí.

Jazyk: čeština a angličtina (přednáška Hanse Bruyninckxe byla po odvysílání opatřena titulky)

Záznam i jednotlivé přednášky jsou k dispozici na Youtube kanále CENIA