Nový design webového rozhraní Informačního systému statistiky a reportingu

CENIA, česká informační agentura životního prostředí v září 2020 představila uživatelům novou podobu webového rozhraní Informačního systému statistiky a reportingu (ISSaR) a spustila jeho zkušební provoz. Na konci roku 2020 byly nedostatky identifikované během zkušebního provozu odstraněny a webové rozhraní bylo na základě nabytých zkušeností optimalizováno.

Do roku 2021 vstoupil ISSaR v nové redesignované verzi, která lépe reflektuje uživatelské požadavky a odpovídá novému vizuálnímu stylu CENIA. Především však došlo k podstatnému rozšíření obsahu a ISSaR tak nově nabízí celou řadu nových témat, např. indikátory Státní politiky životního prostředí ČR, které nabízejí průřez jednotlivými aspekty environmentální problematiky, nebo téměř kompletní sadu Indikátorů zranitelnosti ČR vůči změně klimatu, které zájemcům umožní zjistit, jaká jsou rizika, dopady i možnosti adaptace České republiky na změnu klimatu.

Více podrobností a vyjádření Miroslava Havránka, ředitele CENIA, najdete v přiložené tiskové zprávě.