Nový newsletter o příležitostech a hrozbách pro životní prostředí

foto Kateřina Horáková, CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí plní v rámci své činnosti v síti EIONET mimo jiné i roli národního referenčního centra pro oblast environmentálních výhledů a scénářů (NRC FLIS). Centrum se věnuje rozmanitým činnostem, přičemž v roce 2020 se jedna z jeho aktivit, i v souvislosti s pandemií Covid-19, opět více zaměřila na detekci příznaků potenciálně důležitých pro změny životního prostředí, a to prostřednictvím sběru signálů, trendů, příležitostí a hrozeb (tzv. horizon scanning). Sběr těchto příznaků probíhá v návaznosti na 3 položené otázky:

  • Jak pandemie Covid-19 mění naši společnost a jak tyto změny ovlivňují životní prostředí?
  • Můžeme v evropském prostředí pozorovat tzv. bottom-up přístup v rámci zelených iniciativ?
  • Utváří se v naší společnosti a prostředí nové téma, které bude v budoucnosti formovat naše životní prostředí?

Tato aktivita přispívá k tvorbě materiálů a zpráv na evropské úrovni, např. slouží jako jeden z podkladů pro zprávu „Evropské životní prostředí — stav a výhled“ (poslední ročník SOER 2020) nebo pro evropský projekt FORENV. Průběžné výsledky této práce je možné sledovat v pravidelně publikovaných newsletterech s názvem „A Message from the Future!“, které jsou dostupné zde v pravém nabídkovém menu. Máte-li zájem o zasílání newsletteru, přihlaste se k odběru na tomto odkaze výběrem možnosti NRC FLIS.