Mezinárodní spolupráce

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je v České republice kontaktním místem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a je zapojena do Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet).

Je národním kontaktním místem pro Infrastrukturu pro prostorové informace v Evropě (INSPIRE), což je iniciativa vycházející z evropské směrnice 2007/2/ES, na jejímž základě vzniká v letech 2009-2020 infrastruktura po prostorové informace v Evropském společenství sloužící pro podpory politik životního prostředí.

Cenia je rovněž členem sdružení Plan4all, neziskové asociace sdružující 60 partnerů z 22 zemí – univerzity, veřejnoprávní organizace i soukromé firmy. Činnost sdružení je zaměřena na vývojové, výzkumné a inovativní projekty v oblasti geoinformatiky a dálkového průzkumu pro aplikace v územním plánování, dopravě, životním prostředí, urbanismu, přesném zemědělství a cestovním ruchu.