Měsíc: Září 2020

Oznámení toxikologickým střediskům: Pokyny k příloze VIII nařízení CLP jsou nyní k dispozici ve 23 jazycích EU

Aktuální verze Pokynů k harmonizovaným informacím týkajícím se reakcí na ohrožení zdraví podle přílohy VIII nařízení CLP je nyní k dispozici ve 23 jazycích EU. Příští aktualizace těchto pokynů bude obsahovat také změny, které přinesla druhá novelizace přílohy VIII. Tato nová verze prochází v současné době formální konzultací a její návrh je již k dispozici …

Odklad společné konference Inspirujme se a českého uživatelského fóra Copernicus 2020

S ohledem na současné epidemiologické podmínky spojené s COVID-19 jsme nuceni odložit Společnou konferenci Inspirujme se a české uživatelské fórum Copernicus 2020, která se měla uskutečnit 7. – 8. října 2020 v Praze. O novém termínu konference budete včas informováni na těchto webových stránkách a facebookovém profilu CENIA. Velký počet přihlášených účastníků i prezentací ukazuje, …

Nové webové stránky Copernicus v ČR

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, spustila nově redesignované a aktualizované webové stránky Copernicus v ČR. Copernicus je program Evropské unie zaměřený na pozorování a monitorování Země a zkoumající naši planetu a její životní prostředí ku prospěchu všech evropských občanů. Nabízí služby založené na datech z dálkového průzkumu Země (družicové snímky) a in situ (pozemních) …

Nová verze INSPIRE validátoru pro kvalitnější monitoring a reporting

V minulém týdnu byla spuštěna nová verze evropského INSPIRE validátoru, která bude využita pro monitoring a reporting 2020. Tato verze validátoru obsahuje validaci metadat podle technických pokynů ve verzi 2.0, stahovacích služeb a dat pro témata přílohy I Směrnice INSPIRE. Účelem nového validátoru je pomoci poskytovatelům dat a národním koordinátorům ověřit, zda datové sady, stahovací …

Nový projekt CENIA

Laboratoř dálkového průzkumu CENIA zahájila činnost na projektu s názvem Analýza teplotních změn povrchu po provedených ekologických opatřeních. Projekt spadá pod Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020, který byl vyhlášen odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Hlavním cílem projektu je zjištění vlivu ekologických opatření na …