Nové webové stránky Copernicus v ČR

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, spustila nově redesignované a aktualizované webové stránky Copernicus v ČR.

Copernicus je program Evropské unie zaměřený na pozorování a monitorování Země a zkoumající naši planetu a její životní prostředí ku prospěchu všech evropských občanů. Nabízí služby založené na datech z dálkového průzkumu Země (družicové snímky) a in situ (pozemních) datech. Program Copernicus je v České republice koordinován Národním sekretariátem GEO/Copernicus, jehož předsedou je od února 2020 ředitel CENIA.

Nová podoba webových stránek Copernicus v ČR je uživatelsky přívětivá a poskytuje podrobné a aktualizované informace o programu, příkladech využití a příležitostech, které program nabízí. Na stránkách jsou popsány funkce jednotlivých služeb programu Copernicus a také shrnuty základní principy dálkového pozorování Země. Lze tam nalézt i podrobnosti o Národním sekretariátu GEO/Copernicus, jeho funkcích a aktivitách, zápisy ze schůzí NSGC či informace o uskutečněných a plánovaných konferencích a seminářích.

Spuštění nových webových stránek navázalo na úspěšnou aktualizaci facebookové stránky Copernicus v ČR, kde se uživatelé mohou prostřednictvím pravidelných příspěvků dozvědět o nejnovějších událostech v oblasti DPZ a programu Copernicus.