Laboratoř dálkového průzkumu

V rámci reorganizace CENIA, české informační agentury životního prostředí vznikla k 1.1.2019 Laboratoř dálkového průzkumu. Její vznik byl motivován snahou pokusit se řešit vztahy mezi jednotlivými složkami krajinné sféry a socioekonomickými aspekty lidské činnosti pomocí metod distančního snímání a to jak na lokální, tak i na regionální či globální úrovni. Metodami dálkového průzkumu bylo pracovníky CENIA v minulosti úspěšně řešeno několik projektů, proto na základě těchto zkušeností bylo zřízeno specializované pracoviště k prohloubení a zintenzivnění činnosti v této oblasti.

Výzkumná činnost Laboratoře dálkového průzkumu je zaměřena především na měření a modelování energetických toků v krajinné sféře a to především ve dvou oblastech. První oblast je koncipována jako soubor metod a technik dálkového průzkumu měřících např. teploty povrchů, vlhkost, či vegetační indexy. Praktickými výstupy mohou být např. schopnost retence vody v krajině, vodní cyklus v krajinné sféře, nebo teplotní regionalizace České republiky (migrace hotspotů aj.).

Druhá oblast je zaměřena na spektrální charakteristiky objektů, kterými lze zjišťovat nejen jejich plošný výskyt, ale i jejich stav (např. u vegetace zdravotní stav, u vodních ploch znečištění, u skládek složení odpadů atd.).

Více informací o Laboratoři se dozvíte zde a rozhovor s Pavlem Doubravou, vedoucím Laboratoře, najdete zde.