CENIA na konferenci Změna klimatu 2019

Foto I Jana Seidlová

Ve dnech 13.-15.11.2019 se v Bratislavě konala konference Změna klimatu 2019 (Zmena klímy), kterou pořádalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia. Jejím cílem bylo sdílení a šíření poznatků a informací v oblasti politiky změny klimatu, její zmírňování a adaptace na její nepříznivé důsledky, přijímaných postupů a řešení na mezinárodní, národní, regionální a lokální úrovni.

Konference se zúčastnili Miroslav Havránek, ředitel CENIA a Tereza Kochová, vedoucí oddělení informační podpory environmentálních politik s příspěvky na téma Hodnocení zranitelnosti České republiky vůči změně klimatu a Slabé signály v oblasti změny klimatu – geoingineering. Ostatní příspěvky jsou dostupné zde. Více o průběhu konference, sborník abstraktů a fotogalerii naleznete zde.