Evropské životní prostředí – stav a výhled (SOER 2020)

Dnes ve 14:30 hodin bude v Bruselu představena nová zpráva Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020 (SOER 2020), kterou zpracovává Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). EEA v rámci svého mandátu každých pět let publikuje zprávu o stavu a výhledu životního prostředí a souvisejících trendech. Tyto zprávy se vypracovávají od roku 1995. Hodnotí stav a výhled evropského životního prostředí a slouží jako podklad pro činnost a vývoj politik EU. Zprávy hodnotí trendy a monitorují dosažený pokrok směrem ke stanoveným cílům a příležitosti pro politiku EU z hlediska jejího možného přispění k dosahování dlouhodobých cílů.

Aktuální SOER 2020 představuje dosud nejkomplexnější integrované hodnocení publikované EEA a první, jež se zabývá systémovými výzvami v rámci transformace k udržitelnému rozvoji, které musíme jako společnost uskutečnit. Vychází z 25 let zkušeností s daty, analýzami a politikou EU a čerpá z poznatků unikátní sítě evropských členských zemí – Eionet. Slavnostní představení můžete sledovat online.

V České republice proběhne slavnostní představení 5. října 2020, hlavní sdělení zprávy Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020 (SOER 2020) představí ředitel EEA Hans Bruyninckx. O dalších řečnících, konkrétním místě a konkrétním harmonogramu Vás budeme průběžně informovat na těchto webových stránkách a také na facebookovém profilu CENIA.