Národní sekretariát GEO/Copernicus

Program Copernicus je program Evropské unie, který nabízí služby založené na datech z dálkového průzkumu Země (družicové snímky) a in situ (pozemních) datech.

Program koordinuje a řídí Evropská komise ve spolupráci s členskými státy, Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických satelitů (EUMETSAT), Evropským střediskem pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF), agenturami EU a Mercator Ocean.

V České republice je program koordinován Národním sekretariátem pro GEO/Copernicus. Předsedou sekretariátu je od února 2020 ředitel CENIA. Sekretariát je stálým koordinačním, iniciačním a poradním orgánem ministra životního prostředí a členů Sekretariátu pro oblast pozorování Země programu Evropské unie Copernicus a jeho partnerů, a zároveň mezinárodní iniciativy GEO (Skupina pro pozorování Země) a dalších souvisejících kosmických aktivit.

Služby a informace, které program Copernicus poskytuje, využívají nejen orgány veřejné správy, které mohou na základě těchto informací činit lepší rozhodnutí a přijímat efektivnější opatření, ale také akademická, výzkumná, soukromá sféra a široká veřejnost. Všichni uživatelé mají přímý, bezplatný a neomezený přístup ke všem informacím i službám, které program Copernicus nabízí.

Více informací o programu a aktivitách spojených s programem Copernicus najdete na http://copernicus.gov.cz/ a také na oficiálních facebookových stránkách Copernicus v ČR.