Sběr podnětů pro nový Geoportál

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zahájila sběr uživatelských požadavků pro nový geoportál. Současný Národní geoportál INSPIRE, který CENIA provozuje již od roku 2011, čeká obnova. Pro nový geoportál sbíráme podněty a nápady a chceme znát Váš názor na stávající řešení. Chtěli bychom Vás proto požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Dotazník obsahuje 60 stručných otázek a jeho vyplnění Vám zabere cca 10 minut. Děkujeme Vám za Váš čas a cenné informace. V případě dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na adrese: inspire@cenia.cz