EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, který vede organizace k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí a ke zlepšování jejich environmentálního profilu nad rámec legislativních požadavků.

Tento nástroj byl vytvořen Evropskou komisí za účelem zjišťování a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a ke zveřejňování informací formou jednotlivých environmentálních prohlášení.

Od 1.1.2024 přechází výkon agendy EMAS plně do gesce Ministerstva životního prostředí.

Více informací se dozvíte na webových stránkách www.emaseu.cz.