EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, který vede organizace k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí a ke zlepšování jejich environmentálního profilu nad rámec legislativních požadavků.

Tento nástroj byl vytvořen Evropskou komisí za účelem zjišťování a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a ke zveřejňování informací formou jednotlivých environmentálních prohlášení.

CENIA je místem, kde jsou organizace s EMAS registrovány. Hlavním úkolem je vedení a aktualizace národního registru EMAS, a také seznamu akreditovaných environmentálních ověřovatelů. Dále poskytuje informace a odbornou podporu organizacím žádajícím o registraci nebo organizacím s již zavedeným systémem EMAS.

Více informací se dozvíte na webových stránkách www.emaseu.cz.