Pozvánka na seminář Využití nanosatů v dálkovém průzkumu

Česká informační agentura životního prostředí srdečně zve na další seminář z cyklu Spatium naturalis per humana vita, který se uskuteční ve čtvrtek 9. června 2022 od 13:00 do 14:30 v sídle CENIA, Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10–Vršovice v zasedací místnosti č. 515. Seminářem s názvem Využití nanosatů v dálkovém průzkumu provede RNDr. Pavel Doubrava, vedoucí Laboratoře dálkového průzkumu.

Anotace semináře:
V posledních několika letech se velmi rychle rozvíjí trh s malými a levnými družicemi – tzv. nanosatelity. Ty jsou využívány pro širokou škálu aplikací, mimo jiné také pro dálkový průzkum Země. V rámci této prezentace bude představena konstrukce nanosatelitů (stavebnice CubeSat) a důležité systémy těchto družic. Např. řízení letu, systémy stabilizace a orientace, energetické systémy, telemetrie a další. Budou představeny vybrané snímací systémy a příklady již provozovaných nanosatelitů pro dálkový průzkum.

Prosíme o potvrzení účasti na emailovou adresu vit.ceza@cenia.cz.

CENIA si vyhrazuje právo na změnu programu cyklu seminářů.