ENVIROMETR měří data o životním prostředí na jednom místě

Nejnovější data mapující stav životního prostředí v ČR jsou dnes na jednom místě – www.envirometr.cz. Vychází z nich i každoročně MŽP vydávané Zprávy o životním prostředí ČR, které spolu s dalšími pravidelnými publikacemi hodnotícími životní prostředí produkuje Česká informační agentura životního prostředí.

„Je skvělé, že máme aktuální data o životním prostředí k dispozici odborné i laické veřejnosti na jednom místě. CENIA přichází s ENVIROMETRem, kde se indikátory životního prostředí řadí do tematických nástěnek (dashboardů) a lze si je zobrazit s využitím široké palety různých nástrojů. Díky tomu ENVIROMETR poskytuje vizualizace umožňující základní interaktivní práci s daty, ale i data ve formátu otevřených dat pro uživatelské analýzy. K samozřejmým možnostem ENVIROMETRu patří i pokročilé možnosti vyhledávání, filtrování, nebo včlenění prostorových dat pro tvorbu interaktivních map, říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Datové sady jsou sbírány od řady organizací a zpracovávány v systémech, které CENIA provozuje. Pro publikaci dat byl od roku 2005 využíván Informační Systém Statistiky a Reportingu (ISSaR), který každému zájemci o stav životního prostředí v České republice nabízel prostřednictvím webového rozhraní široký přehled o vývoji a stavu složek životního prostředí, ať už ve formě základních vizualizací různých sad indikátorů, nebo ve formě agregovaných dat dostupných ke stažení.

Systém ISSaR v současné době již zdaleka neodpovídal současným potřebám na automatizaci a kontrolu kvality dat i jejich vizualizaci. Ukládání a zpracování dat tak vyžadovalo velkou míru lidské práce a systém nebyl vhodný pro flexibilní prohledávaní dat ani pokročilé vizualizace.

„CENIA proto od roku 2021 transformuje oblast zpracování a reportingu dat o životním prostředí. Kromě modernizace technických prostředků katalogizace, ukládání, zpracování a vizualizace dat je pro nás neméně důležité organizačně zabezpečit a právně zajistit také procesy sběru, validace, ukládání, kontroly datové kvality a publikování konzistentních výstupů,“ doplňuje ředitel CENIA Miroslav Havránek.

Výsledkem transformace je nový webový portál ENVIROMETR (www.envirometr.cz), který slouží k webové prezentaci indikátorů životního prostředí. ENVIROMETR tak nabízí moderní katalogový přehled indikátorů životního prostředí.