Spustili jsme webovu aplikaci o vývoji české krajiny

Na konci minulého roku vydala CENIA publikaci Tvář české krajiny v prostoru a čase s podtitulem Mapování CORINE Land Cover 1990-2018 v socioekonomických souvislostech (publikace je k dispozici zde). Publikace propojuje analytické informace o krajině a jejím pokryvu s daty o socioekonomickém vývoji a s principy udržitelného rozvoje tak, jak je prezentuje Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 2030, a dále hledá možné cesty k jejich naplnění.

Datová sada, která byla použita pro analýzu krajinného pokryvu, vznikla v rámci evropského programu pro inventarizaci krajinného pokryvu CORINE Land Cover (z angl. „COoRdination of INformation on the Environment“). Koordinuje ho Evropská agentura pro životní prostředí v rámci širšího programu monitorování zemského povrchu Copernicus.

Z podkladů, které byly použity pro publikaci, byla vytvořena story mapa Vývoj české krajiny v posledních desetiletích, jejímž účelem je představit návštěvníkům, především z řad laické veřejnosti, vývoj české krajiny v posledních třiceti letech a podat jim základní informace o programu Copernicus. Story mapa byla představena v rámci loňské Noci vědců a nyní je dostupná na tomto odkaze.