Tvář české krajiny v prostoru a čase

CENIA vydala publikaci „Tvář české krajiny v prostoru a čase“ s podtitulem Mapování CORINE Land Cover 1990–2018 v socioekonomických souvislostech.

Publikace pojednává na podkladu dat mapování krajinného pokryvu CORINE Land Cover o fenoménech v české krajině. Zabývá se změnami krajinného pokryvu a využití půdy v Česku během tří desetiletí po sametové revoluci a uvádí změny krajinného pokryvu do socioekonomických souvislostí.

Hlavní trendy změn krajinného pokryvu jsou zaměřeny na změny v osídlení, zemědělství a lesních porostech, a jsou doplněny o několik případových studií zaměřených na suburbanizaci, zemědělskou extenzifikaci v pohraničí nebo lesní změny na Šumavě a v Jeseníkách. Interakce mezi ekonomickým systémem a přírodou jsou zkoumány pomocí konceptu sociálního metabolismu a metody Analýzy materiálových a energetických toků s cílem popsat, do jaké míry závisí vývoj změn krajinného pokryvu a následných materiálových a energetických ukazatelů na socioekonomických podmínkách, a zároveň identifikovat hlavní procesy, z nichž tyto změny vycházejí. Analýza navazuje na prioritní oblasti Strategického rámce ČR 2030, které obohacuje o prostorový rozměr.

Cílem knihy je oslovit a informovat ty, kdo rozhodují, odbornou veřejnost, pedagogy a absolventy vysokých škol i odborné novináře, jelikož pochopení dopadů změn krajinného pokryvu je předpokladem udržitelného rozvoje území a je důležité pro zachování funkčnosti ekosystémových služeb, zejména pak v reakci na vhodné územní plánování.

Publikaci je možné stáhnout zde ⇓

 

Datová sada, která byla použita pro analýzu krajinného pokryvu v rámci přípravy publikace, vznikla prostřednictvím evropského programu pro inventarizaci krajinného pokryvu CORINE Land Cover (z angl. „COoRdination of INformation on the Environment“). Koordinuje ho Evropská agentura pro životní prostředí v rámci širšího programu monitorování zemského povrchu Copernicus.

Z podkladů, které byly použity pro publikaci, byla vytvořena story mapa Vývoj české krajiny v posledních desetiletích, jejímž účelem je představit návštěvníkům, především z řad laické veřejnosti, vývoj české krajiny v posledních třiceti letech a podat jim základní informace o programu Copernicus.

Story mapa je dostupná zde ⇓