Záznam semináře Skládky odpadů a oběhové hospodářství je dostupný na našem youtube

Po 2leté covidové přestávce jsme obnovili odborné semináře z cyklu Spatium naturalis per humana vita. Semináře se konají jednou měsíčně a po předchozí registraci jsou veřejně přístupné.

V březnu nás s problematikou Skládek odpadů a oběhového hospodářství seznámil Jiří Valta, vedoucí oddělení odpadového a oběhového hospodářství. Ze semináře jsme pořídili záznam, který je dostupný na youtube kanálu.

Semináře se budou konat vždy jednou měsíčně (s výjimkou letních prázdnin). Přehled těch nejbližších najdete zde.