Měsíc: Duben 2021

Webinář ke službě programu Copernicus pro monitorování atmosféry

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá druhý ze série webinářů věnované vybraným službám programu Copernicus. Na přípravě webináře se podílí Český hydrometeorologický ústav a jeho obsah se bude věnovat službě pro monitorování atmosféry. Webinář se uskuteční ve čtvrtek 13. května 2021 od 13:00 do 14:30. Na webináři se například dozvíte: Na jaké oblasti se …

Zpravodaj CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vydala další číslo svého zpravodaje, ve kterém naleznete aktuální informace o činnosti agentury. Zpravodaj naleznete na tomto odkaze. Přejete-li si zasílat další vydání Zpravodaje na email, klikněte sem.

Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů jsou nyní přeloženy do jazyků EU

V souladu s aktuální podobou přílohy II nařízení REACH byly upraveny pokyny pro sestavení bezpečnostních listů a překlady jsou nyní k dispozici. Jejich obsah byl aktualizován, aby zohledňoval změny zavedené novým zněním nařízení REACH, včetně nanoforem, jednoznačného identifikátoru složení (UFI), vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému nebo rozšíření oddílu 9 týkajícího se fyzikálních a chemických …

Strategie EEA – Eionet na období 2021 – 2030

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) a Evropská informační a pozorovací síť Eionet zpracovaly společnou Strategii na období 2021—2030, která ukazuje, jakým směrem se jejich vzájemná spolupráce bude nadále ubírat. Představuje nový způsob získávání poznatků (agilnější, citlivější, aktivnější, realizovatelnější), který odpovídá výzvám, jimž budeme v nadcházejícím desetiletí čelit. Cílem strategie je poskytnout data a poznatky …

Záznam webináře o službě programu Copernicus pro monitorování území je dostupný na webu

CENIA, česká informační agentura životního prostředí uspořádala 24. března 2021 webinář o službě programu Copernicus pro monitorování území. V rámci semináře byla zástupcem České geologické služby účastníkům představena nová služba European Ground Motion. Prezentaci o vybraných produktech služby Copernicus pro monitorování území a jejich využití poté přednesli zástupci CENIA. Záznam webináře i prezentace jednotlivých účastníků …