Strategie EEA – Eionet na období 2021 – 2030

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) a Evropská informační a pozorovací síť Eionet zpracovaly společnou Strategii na období 2021—2030, která ukazuje, jakým směrem se jejich vzájemná spolupráce bude nadále ubírat. Představuje nový způsob získávání poznatků (agilnější, citlivější, aktivnější, realizovatelnější), který odpovídá výzvám, jimž budeme v nadcházejícím desetiletí čelit.

Cílem strategie je poskytnout data a poznatky potřebné k řešení těchto výzev. EEA a Eionet společně vytvoří hlavní síť pro získávání poznatků v oblasti životního prostředí a klimatu a přispějí tak k naplnění vize EEA, kterou je „umožnit udržitelnou Evropu prostřednictvím věrohodných a využitelných poznatků pro informované rozhodování o prioritách a řešeních v oblasti životního prostředí a klimatu v souladu s politickými ambicemi Evropy“.

Získané znalosti a poznatky budou uplatnitelné v pěti vybraných oblastech, kterými jsou biologická rozmanitost a ekosystémy; přizpůsobování se změně klimatu a její zmírňování; lidské zdraví a životní prostředí; oběhové hospodářství a využívání zdrojů a trendy, výhledy a reakce v oblasti udržitelnosti. Těchto pět vzájemně propojených pracovních oblastí se bude zabývat evropskými výrobními sektory, stejně jako i systémy spotřeby a výroby.

Více informací o nové strategii je zde. Strategie EEA a Eionet na období 2021 – 2030je dostupná zde.