Newsletter Copernicus

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vydává newsletter o novinkách v programu Copernicus. Program Copernicus je program Evropské unie, který nabízí služby založené na datech z dálkového průzkumu Země (družicové snímky) a in situ (pozemních) datech.

Služby a informace, které program Copernicus poskytuje, využívají nejen orgány veřejné správy, které mohou na základě těchto informací činit lepší rozhodnutí a přijímat efektivnější opatření, ale také akademická, výzkumná a soukromá sféra a široká veřejnost. Všichni uživatelé mají přímý, bezplatný a neomezený přístup ke všem informacím i službám, které program Copernicus nabízí.

Chcete-li dostávat newsletter přímo do emailu, zaregistrujte se k odběru na hlavní webové stránce programu Copernicus.