Aplikace na vizualizaci analýz družicových dat

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vytvořila aplikaci na vizualizaci analýz družicových dat. Jedinečnou výhodou multispektrálních družicových dat je jejich pokrytí mnohem širší oblasti elektromagnetického spektra, než postihne lidské oko. Díky této vlastnosti dokážou zobrazit jevy a vlastnosti objektů, které jsou lidským okem nepostřehnutelné, což je základním principem využívání a interpretace družicových dat. Existuje velké množství zobrazení družicových dat pro jejich vizuální interpretaci, kdy se spektrální kanály mimo viditelnou oblast zobrazují jednou ze složek RGB a vznikají tak nepravé barevné kombinace. Pro automatizované zpracování dat se používají matematické metody zpracování družicových dat. Oba přístupy jsou zaměřené na co nejlepší zobrazení požadovaného jevu (např. stav vegetace, zastavěnost území, vlhkost půdy, rozlišení různých typů povrchů aj.).

V aplikaci Vizualizace analýz družicových dat vytvořené Laboratoří dálkového průzkumu se můžete seznámit jednak s několika metodami vizuální interpretace dat družice Sentinel-2 pomocí spektrálních kombinací v nepravých barvách a také s matematickými metodami na příkladu výpočtu vegetačního indexu NDVI a určování typů povrchu využitím metody řízené klasifikace. Ke každé metodě je v aplikaci uveden vysvětlující popis. Pro porovnání je zobrazen i snímek v pravých barvách (tj. jak dané území vidí lidské oko) a topografická mapa.