Nový vizuál webu ekoznačení

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je jedinou organizací v České republice, která zprostředkovává udělování ekoznaček Ekologicky šetrný výrobek/služba a EU Ecolabel na českém trhu. Ekoznačka je dobrovolným nástrojem, který firmám pomáhá jasně odlišit jejich výrobky od konkurence a spotřebiteli umožňuje snadný výběr produktu šetrnějšího k životnímu prostředí.

CENIA přijímá a hodnotí žádosti o ekoznačku, kontroluje dodržování podmínek jejího užívání a administruje všechny související procesy. K těm patří především zveřejňování a aktualizace seznamu označených výrobků a služeb, vývoj a revize environmentálních kritérií pro nové a stávající produktové skupiny, podpora zájmů držitelů ekoznačky a spolupráce s Ministerstvem životního prostředí na rozvoji programu.

CENIA dále poskytuje informace a odbornou podporu organizacím žádajícím o registraci nebo organizacím s již zavedeným systémem EMAS a vede a aktualizuje národní registr EMAS a také seznam akreditovaných environmentálních ověřovatelů. Další rolí CENIA v oblasti dobrovolných nástrojů je vedení databáze ověřených environmentálních prohlášení o produktu EPD na svých webových stránkách a poskytování informací o EPD.

Za účelem poskytování informací o svých službách v oblasti ekoznačení a dalších dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí provozuje CENIA webové stránky o ekoznačení www.ekoznacka.cz. Na začátku roku 2021 byly webové stránky rozšířeny o sekci „Environmentální značení“, která nabízí přehled existujících normovaných environmentálních značení a prohlášení. Rovněž byl aktualizován celkový vizuál webových stránek, které tak získaly moderní podobu, usnadňující uživatelům orientaci v problematice dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí.