Změna čísla telefonické podpory ISPOP

CENIA, česká informační agentura životního prostředí provozuje pro Ministerstvo životního prostředí Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností ISPOP. ISPOP přijímá a zpracovává vybraná hlášení (tzv. ohlašovací povinnosti) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a zajišťuje jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. Účelem sběru dat prostřednictvím hlášení je získat informace potřebné pro ochranu a zlepšování kvality životního prostředí.

Uživatelům systému zajišťuje CENIA rovněž telefonickou podporu prostřednictvím call centra. Call centrum je nyní dostupné na novém telefonním čísle 221 228 080, a to v úředních dnech v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin.