Ekoznačení v CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zajišťuje v České republice administraci programů Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačka EU (dále jen „ekoznačka“). Obě uvedené ekoznačky jsou oficiálně státem garantovanými značkami pro certifikaci produktů, které svou kvalitou splňují přísné nároky na ochranu životního prostředí a zdraví spotřebitelů (ověřené nezávislým laboratorním testováním), při zachování svých užitných vlastností.

Ekoznačení je dobrovolná certifikace produktů a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni. Nejedná se o potraviny, jde zejména o drogistické zboží, papírenské produkty, nábytek, barvy apod. Jako ekologicky šetrnou službu je možné certifikovat turistické ubytování a nově také úklidové služby. Ekoznačka se vždy vztahuje ke konkrétnímu výrobku či službě, nelze ji použít na propagaci celého portfolia (v případě, že není certifikován každý výrobek v portfoliu) nebo firmy.

CENIA je kompetentním certifikačním orgánem v oblasti ekoznačení v ČR, který provádí ověřování žádostí o udělení ekoznačky a zajišťuje i další kroky v procesu certifikace. Více se o ekoznačení a o novinkách v této oblasti v roce 2019 dozvíte v příslušné kapitole naší výroční zprávy.