Poptávkové řízení na výběr expertů pro hodnocení auditů udržitelného rozvoje v rámci místní Agendy 21

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vyhlašuje poptávkové řízení na doplnění týmu expertů pro hodnocení Auditů udržitelného rozvoje (dále Audity UR) v rámci místní Agendy 21 (dále MA21).

Identifikační údaje zadavatele:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
IČ: 45249130
Adresa: Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10

Kontaktní osoba:
Ing. Jarmila Cikánková
Oddělení podpory společenské odpovědnosti
Tel: 728 371 685
e-mail: jarmila.cikankova@cenia.cz

Specifikace zadání:
Doplnění týmu expertů pro hodnocení Auditů udržitelného rozvoje, které realizátoři MA21 v ČR v rámci svého postupu předkládají Pracovní skupině MA21 (díle PS MA21) jako součást plnění Kritérií MA21.

Předmětem zakázky je zpracování a posuzování Auditů UR podle Metodiky hodnocení udržitelných měst, schválené PS MA21. Aktuálně platná verze Metodiky, včetně příloh je zveřejněná na oficiálním webu www.ma21.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Uchazeči, kteří splní požadavky a budou zařazeni do databáze expertů MA21 budou dle potřeb PS MA21 oslovování k uzavření smlouvy o dílo na zpracování posouzení nebo hodnocení konkrétních Auditů UR dle své odbornosti.

Minimální požadavky na kvalifikaci pro zařazení do databáze expertů:

  • VŠ vzdělání magisterského stupně,
  • min. 2 roky praxe v předmětné oblasti udržitelného rozvoje v rámci MA21

Nabídka musí obsahovat:

  • Vyplněnou přihlášku k zařazení do seznamu expertů, která je přílohou této výzvy
  • Profesní životopis s relevancí k činnostem expertního týmu MA21 a hodnocenému tématu

Místo a lhůta pro doručení nabídky:

Nabídky, resp. žádosti o zařazení do seznamu expertů prosíme podávat písemně na adresu zadavatele:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10

nebo elektronicky na adresu jarmila.cikankova@cenia.cz

Lhůta pro doručení nabídky:
Nabídky musejí být doručeny zadavateli do 28. února 2020 do 15.00. V případě odeslání poštou rozhoduje datum poštovního razítka.

Příloha: Přihláška k zařazení do seznamu expertů