Tým Laboratoře dálkového průzkumu CENIA se umístil na třetím místě Hackathonu

V letošním roce se pravidelné akce INSPIRE Prague Hackathon pořádané každoročně v prostorách PEF ČZU v Praze, zaměřující se na inovativní využití prostorových dat a družicových snímků, zúčastnil tým Laboratoře dálkového průzkumu ve složení Jana Seidlová a Iva Batrlová. Obě pracovaly na výzvě č.7 Testování možností radarových dat Sentinel-1 pro predikci výnosu plodin, který měl jako mentor na starost Jiří Kvapil.

Tým Laboratoře dálkového průzkumu během dvou dnů trvání akce připravil proces zpracování radarových dat Sentinel-1 a na dvou lokalitách (pole s kukuřicí na siláž a pole s ozimým ječmenem) je v několika časových horizontech během vegetační sezóny porovnal s hodnotami vegetačního indexu NDVI spočítaného z optických dat družice Sentinel-2 a dokázal, v závislosti na plodině, existující pozitivní i negativní korelaci mezi hodnotami získanými ze SAR radaru a optických přístrojů.

Mezinárodní porota složená ze zástupce evropské agentury GSA sídlící v Praze, dvou zahraničních představitelů sdružení Plan4All a zástupce ČZU ocenila udělením třetího místa zvolené téma, jeho komplexnost, dosažení výsledků ve velmi krátkém času a v obtížných technických podmínkách (zpracování obrovského objemu družicových dat pouze na laptopech).