Připravujte svoje oznámení následných uživatelů v aplikaci IUCLID

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) ukončila on-line dokumentaci REACH-IT. Od 31. května 2024 bude nutné připravit všechna nová podání pomocí aplikace IUCLID a poté je odeslat prostřednictvím nástroje REACH-IT.

Nové video ukazuje, jak připravit oznámení následných uživatelů o povolených použitích v aplikaci IUCLID s využitím dat z databází ECHA.