Potřebujete poradit s evropskou chemickou legislativou? Kontaktovat ECHA je nyní snazší

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) aktualizovala kontaktní formuláře, aby nabídla jasnější a uživatelsky přívětivější rozhraní pro společnosti, které potřebují legislativní nebo technickou podporu.

Nová struktura zohledňuje rozdělení kompetencí mezi národní helpdesky a ECHA.

Také zde najdete rychlé odkazy na relevantní informace v závislosti na tématech vašich dotazů a informační panel, který bude viditelný, pokud dojde k nějakým významným změnám v poskytovaných službách.

Kontakt – ECHA