Zveme vás na Fórum udržitelného rozvoje 2023

Rok 2023, rok milníků. Uplynulo 30 let od vzniku České republiky a 20 let od založení udržitelného rozvoje jako vládní agendy. Naplňování Agendy 2030 OSN je ve své polovině a první poločas nebyl zrovna jednoduchý. Letos končí i projekt Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě (PUDR, https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/pudr/), v jehož rámci CENIA připravila a ve spolupráci s dodavateli realizovala webové stránky Agendy 2030 a ČR 2030 https://www.sdg-data.cz/, na nichž vizualizovala a publikovala indikátory udržitelného rozvoje.

Pojďme zhodnotit, co se podařilo, a jak čelit výzvám, které jsou před námi. Tématem letošního Fóra udržitelného rozvoje, které pořádá Ministerstvo životního prostředí, bude aktualizace národních strategických cílů v oblasti udržitelnosti, komunikace udržitelného rozvoje a představení výstupů projektu.

V tuto chvíli si rezervujte datum 14.6.2023 a čas 9:00 – 18:00 a sledujte náš web pro další podrobnosti.