Podepsali jsme Memorandum o spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava

Dne 18.5.2023 podepsali Miroslav Havránek, ředitel CENIA, a Václav Snášel, rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, dohodu o spolupráci.

Možnosti spolupráce mezi oběma organizacemi se nabízejí zejména v oblastech výzkumu, environmentálních dat, elektromobility, kontaminace a starých ekologických zátěží a technické ochrany životního prostředí. Zkušenosti a vědomosti obou organizací skýtají potenciál rovněž při poválečné obnově životního prostředí Ukrajiny a přechodu tamního průmyslu na současné evropské standardy.

Studenti VŠB-TUO dostanou možnost účastnit se odborných stáží v CENIA, případně přednášek, které CENIA připraví na půdě univerzity a jež vhodným způsobem propojí teoretické znalosti s praxí.