Zahajujeme realizaci projektu na podporu pohybu hendikepovaných spoluobčanů v přírodních oblastech

Česká informační agentura životního prostředí zahájí v průběhu března realizaci projektu Spaces4All – „Místa dostupná všem“. Projekt vychází z předpokladu, že i osoby se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí mohou volně navštěvovat národní parky, kulturní památky nebo místa mimo města a hlavní turistické trasy. Cílem projektu je, aby s využitím digitálních technologií mohli takové návštěvy plánovat a podnikat individuálně.

V rámci projektu bude na podporu tohoto konceptu vytvořena aplikace, která propojí instituce veřejné správy a místních samospráv a organizace cestovního ruchu. Aplikaci projektoví partneři doplní o již dostupná a v rámci projektu získaná data. Fungování aplikace bude následně ověřováno v rámci pilotních území. Jedním ze třech pilotních území bude přeshraniční oblast zahrnující Národní park Podyjí na české i rakouské straně, města Znojmo a Retz, které jsou také projektovými partnery, a dále navazující mikulovskou oblast až k Lednicko-Valtickému areálu. Toto území zpracuje CENIA ve spolupráci s Českou paraplegickou asociací a s rakouskými partnery z univerzity BOKU a regionu Wienviertel.

Vedoucím projektu je Slovinský geodetický institut a na jeho realizaci se podílí dalších 11 partnerů včetně CENIA. Projekt bude realizován v letech 2023 – 2026 a je podporován z programu Interreg Central Europe.

Více informací zjistíte na https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/spaces-4-all/