Ukončení provozu vybraných georeportů

Od konce února byl na Národním geoportálu INSPIRE ukončen provoz georeportů zaměřených na oblast životního prostředí. Geoportál formou jednoduchého průvodce nabízel interpretaci vybraných informací vztažených na uživatelem zvolenou lokalitu. Výsledný georeport obsahoval mapový výřez zájmového území doplněný vysvětlující textovou částí a seznamem příslušných úřadů, které se týkají zvoleného tématu.

Důvodem ukončení provozu těchto georeportů je stáří aplikace, kterou již nebylo možné aktualizovat. V analýze funkcionalit plánovaného nového geoportálu nyní ověřujeme, zda uživatelé mohou informace z georeportů získat pomocí jiných, již existujících, aplikací, nebo je nutné zahrnout georeporty do připravovaného geoportálu. Možným budoucím řešením tak může být například jiný druh aplikace.

Děkujeme za pochopení.