Eionet novinky

Dne 22.2.2023 se na Ministerstvu životního prostředí konala schůzka zástupců české sítě Eionet. Hlavními body jednání byly informace z jednání Řídící rady Evropské agentury pro životní prostředí (Management Board EEA), informace o implementaci nové struktury Eionet, představení členů české sítě Eionet a stanovení koordinátorů jednotlivých Eionet skupin. Zahájení schůze se ujal Michal Pastvinský, ředitel odboru mezinárodních vztahů MŽP a místopředseda Řídící rady EEA. Úvodní prezentaci přednesl Milan Chrenko, vedoucí skupiny pro koordinaci a partnerství sítě Eionet EEA. Schůzi vedly Martina Sálová a Lucie Bursová (CENIA, oddělení geoinformatiky).

Dne 1. března 2023 proběhla v Kodani akce Eionet Day 2023. Jednalo se o největší setkání v rámci celé sítě Eionet. Akce se zúčastnily národní kontaktní body (NFP) všech členských států, odborníci z Eionet skupin a tematických skupin, vedoucí a odborníci Evropských tematických center (ETCs) a pracovníci Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Za ČR se zúčastnily Martina Sálová a Lucie Bursová (CENIA, oddělení geoinformatiky), které plní funkci NFP. Na akci byla za ČR připravena také tzv. sekce National corner, kde byla představena nová struktura české sítě a prostřednictvím vybraných publikací CENIA, MŽP a AOPK byla prezentována činnost těchto organizací.

Českou republiku na Eionet Day dále reprezentovali Jana Harzerová (MŽP), zastupující tematickou skupinu Air pollution: air quality and emissions, a Risto Juhana Saarikivi (ČHMÚ), který zastupoval Evropské tematické centrum: Climate Change Mitigation. Oba se také zúčastnili tzv. Eionet delivers, kde představili projekt ARAMIS (Air Quality Research Assessment and Monitoring Integrated Systém).

Meetingu se za českou stranu zúčastnil rovněž Michal Pastvinský (MŽP, EEA MB Vice-Chair), který vystoupil v panelové diskusi, jež se zabývala výzvami a příležitostmi agentury a sítě Eionet.