Měsíc: Leden 2023

Setkání platformy NERP

Dne 19. 1. 2023 se v sídle České informační agentury životního prostředí (CENIA) uskutečnilo 1. setkání platformy NERP pro poskytovatele dat o životním prostředí. CENIA ve spolupráci s řadou resortních i meziresortních organizací (např. ČHMÚ, AOPK, ČSÚ a další) zajišťuje validovaná data a informace z oblasti životního prostředí, poskytuje mapové služby, spravuje a provozuje řadu …

Zpravodaj CENIA

Česká informační agentura životního prostředí vydala další číslo svého zpravodaje, ve kterém naleznete aktuální informace o činnosti agentury. Zpravodaj naleznete na tomto odkaze. Přejete-li si zasílat další vydání Zpravodaje na email, klikněte sem.

Konference Životní prostředí – prostředí každého z nás

Česká informační agentura životního prostředí vás zve na 1. ročník konference Životní prostředí – prostředí každého z nás, která se uskuteční 27. dubna 2023 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze. Konference bude zaměřena na oblast udržitelného rozvoje a nabídne pestrou škálu zkušeností z měst a obcí, i postřehy od specialistů a odborníků. Na …

Seminář Vybrané aspekty Zelené dohody pro Evropu

Česká informační agentura životního prostředí pořádá odborný seminář Vybrané aspekty Zelené dohody pro Evropu, který se uskuteční 24. 1. 2023 od 10:00 do 12:30 v prostorách CENIA (v České informační agentuře životního prostředí, Moskevská 1523/63, Praha 10). V rámci semináře budou prezentovány pracovní výstupy projektu Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (SEEPIA). Projekt se zabývá …

Videozáznam ze semináře „GEOPORTÁL 2.0 – aktualizace uživatelských požadavků“

Česká informační agentura životního prostředí zahájila nový rok mimo jiné seminářem k aktualizaci uživatelských požadavků ke geoportálu. Tento seminář se uskutečnil dne 4. 1. 2023 a jeho účastníci se kromě prezenční účasti mohli připojit i online. Seminář navazoval na akci, která se konala již v prosinci roku 2019. Tehdy byl jejím výsledkem ucelený seznam uživatelských …