Videozáznam ze semináře „GEOPORTÁL 2.0 – aktualizace uživatelských požadavků“

Česká informační agentura životního prostředí zahájila nový rok mimo jiné seminářem k aktualizaci uživatelských požadavků ke geoportálu. Tento seminář se uskutečnil dne 4. 1. 2023 a jeho účastníci se kromě prezenční účasti mohli připojit i online.

Seminář navazoval na akci, která se konala již v prosinci roku 2019. Tehdy byl jejím výsledkem ucelený seznam uživatelských požadavků, zpracovaných z pohledu státní správy, samosprávy, akademiků a jednotlivých uživatelů. Jelikož už uběhly 3 roky, bylo potřeba původní seznam požadavků na geoportál aktualizovat.

O čem se diskutovalo?

  • Potřebují organizace veřejné správy své geoportály?
  • Co jiného, kromě obvyklého vyhledání dat a zobrazení map, by měly geoportály umět?
  • Vyhovuje vám současný geoportál?
  • Nástroje geoportálu, které byste rozhodně do budoucna nepotřebovali.
  • Nástroje geoportálu, které by i v budoucím řešení měly zůstat.

Videozáznam ze semináře je dostupný pod tímto odkazem.

Výstup z mentimeteru najdete zde.