Seminář Vybrané aspekty Zelené dohody pro Evropu

Česká informační agentura životního prostředí pořádá odborný seminář Vybrané aspekty Zelené dohody pro Evropu, který se uskuteční 24. 1. 2023 od 10:00 do 12:30 v prostorách CENIA (v České informační agentuře životního prostředí, Moskevská 1523/63, Praha 10).

V rámci semináře budou prezentovány pracovní výstupy projektu Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (SEEPIA). Projekt se zabývá výzkumem socioekonomických dopadů environmentálních politik se zaměřením na Zelenou dohodu pro Evropu.

Program semináře bude rozdělen do těchto částí:

  • Představení projektu SEEPIA a obecného rámce Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal, EGD)
  • Představení národní situace pro naplňování vybraných komponent EGD, např. Nařízení o sdílení úsilí (ESR) se zaměřením na situaci v odpadovém hospodářství a v dopravě
  • Diskuze

Na seminář je nutné se zaregistrovat do 23.1.2023 prostřednictvím tohoto formuláře. Po registraci bude každému účastníkovi zaslán e-mail s podrobnějšími informacemi, včetně podrobného programu.

Předem děkujeme za Váš zájem a budeme se těšit na osobní setkání a diskuzi.