Prodlužujeme call for abstract na konferenci Životní prostředí – prostředí pro život

Za podpory Ministerstva životního prostředí a pod záštitou Technologické agentury ČR pořádáme ve dnech 12. až 14. září 2022 konferenci Životní prostředí – prostředí pro život jako odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širší diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami životního prostředí v národním i globálním kontextu. Konference se uskuteční v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze.

Konference je primárně určena výzkumným týmům, které se podílejí na řešení projektů programu Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR, ale rádi uvítáme i zástupce projektových týmů z jiných programů a další přednášející, jejichž zaměření je v souladu s prioritami tohoto programu i naší konference:

  • odpadové a oběhové hospodářství,
  • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů včetně jejich udržitelného využívání,
  • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
  • ochrana klimatu a adaptace na změny a zlepšení kvality ovzduší,
  • nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje,
  • resilience měst a obcí vůči dopadům krizových situací antropogenního i přírodního původu.

Na konferenci zbývá pár posledních volných míst pro prezentaci Vašich příspěvků. Máte-li zájem na konferenci vystoupit, zašlete nám abstrakt Vašeho příspěvku do pátku 29.7.2022 na adresu konference@cenia.cz. Šablonu a další informace naleznete zde.