CENIA uspěla v tendru na Evropské tematické středisko pro biodiverzitu a ekosystémy

Česká informační agentura životního prostředí byla jako partner konsorcia vedeného Norským institutem pro výzkum v oblasti vod (NIVA) úspěšná ve výběrovém řízení na zajištění provozu Evropského tematického střediska pro biodiverzitu a ekosystémy (ETC-BE) pro roky 2023 až 2026, které vypsala Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).

Evropská tematická střediska (ETC) jsou konsorcia expertních organizací – výzkumných, vědeckých i komerčních – ze zemí Evropského hospodářského společenství, které pro EEA zajišťují mnohé agendy převážně v oblasti publikační činnosti, zpracování a vizualizace reportingových dat. EEA si angažováním externích odborníků zajišťuje transfer znalostí a zvyšuje svůj inovační potenciál.

CENIA je pravidelným účastníkem ETC již od roku 2007, v současné době se podílí na činnostech tří ETC (https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/). Mezi roky 2007 a 2013 byla CENIA první institucí z nových členských zemí EU, která konsorcium ETC i vedla.