Informace pro přednášející

Konference bude koncipována jak formou vybraných příspěvků jednotlivých účastníků, tak formou panelových diskuzí. Oficiálním jazykem konference je čeština, ale příspěvky mohou být i v angličtině.

Prezentace:

  • délka příspěvku – 20 minut prezentace + 10 minut diskuze
  • formát – prezentace ppt, preci a další formáty dle předchozí dohody

Pokud máte zájem o vystoupení na konferenci, zašlete nám název a krátký popis Vašeho příspěvku prostřednictvím příslušné šablony. Pokud přednesete příspěvek v anglickém jazyce, zašlete nám jeho abstrakt v angličtině.

Vyplněnou šablonu zašlete na e-mail konference@cenia.cz nejpozději do 29.7.2022. O přijetí Vašeho příspěvku Vás budeme informovat po tomto datu.

Postery:

Pokud máte zájem o prezentaci posteru, zašlete nám název a abstrakt posteru (využijte jednu z výše uvedených šablon) na e-mail konference@cenia.cz nejpozději do 30.7.2022. Postery lze připravit jak v českém, tak v anglickém jazyce. O přijetí Vašeho posteru Vás budeme neprodleně informovat.

Rozměry posteru 800 x 1000 mm (šířka x výška)

!!!Upozorňujeme, že konference bude nahrávána a záznam bude uveřejněn na youtube kanálu CENIA a bude dostupný na webových stránkách a facebookovém profilu CENIA a dalších médiích!!! Každý účastník svou účastí stvrzuje souhlas s pořízením záznamu a jeho následným užitím organizací CENIA.