Místní Agenda 21 slovem i číslem

Česká informační agentura životního prostředí poskytuje odbornou podporu obcím a regionům, které realizují program místní Agenda 21 (MA21). Z pověření Ministerstva životního prostředí zajišťuje technický provoz Informačního systému MA21 a jeho aktualizaci a současně provádí 1. stupeň kontroly naplňování kritérií MA21 jednotlivými realizátory, a to jak po stránce formální, tak odborné.

Vyvrcholením aktivit v nejvyšších kategoriích MA21 jsou tradičně veřejné obhajoby. Dne 1. 11. 2021 se uskutečnila v Kulturním domě Kyje veřejná obhajoba městské části Praha 14 v kategorii A. Akce byla veřejná, pro zájemce však byla přenášena i on-line. Obhajoba byla kromě vysoké úrovně prezentací jednotlivých oblastí i skvělé organizace výjimečná také tím, že jednotlivé oblasti přišli představit přímo političtí zástupci města, kteří měli na starosti příslušné oblasti MA21. Ve třech oblastech místní Agendy (1A Správa věcí veřejných, 1B Územní rozvoj, 9 Sociální prostředí) bylo plnění Auditů udržitelného rozvoje vyhodnoceno jako excelentní.

Městská část Praha 10 obhajovala kategorii B programu MA21 dne 4. 11. 2021 ve Vršovickém divadle MANA. Stejně jako u MČ P14 byla akce veřejná s možností sledování též on-line. Jednotlivé oblasti MA21 přišli i zde prezentovat a obhájit přímo političtí zástupci města. K implementaci zlepšení ve strategickém plánování a udržitelném rozvoji městské části se s odhodláním do budoucna zavázali jak paní starostka, tak ostatní členové realizačního týmu.

Ze statistik vyplývá, že narůstá počet realizátorů v pokročilých kategoriích MA21. Realizátoři tedy aktivně pracují na svém zlepšování a naplňují stále vyšší standardy.

Letošní sezóna v MA21 je již v plném proudu, kdy se intenzivně školí noví koordinátoři MA21 a v jarním období proběhne slavnostní předání diplomů ministryní životního prostředí paní Annou Hubáčkovou nejlepším realizátorům MA21, kteří v roce 2021 naplnili kategorii A a B. Ocenění si převezmou zástupci městské části Praha 14 (kategorie A) a městské části Praha 10 (kategorie B). Pozváni budou také všichni zástupci měst a obcí, kteří jsou mezi nejlepšími v rámci tříletého cyklu obhajob: Jihlava, Chrudim a Křižánky (kategorie A) a Kopřivnice a Velké Meziříčí (kategorie B).

V roce 2022 aspirují na dosažení nejvyšších kategoriích další realizátoři: v kategorii A bude reauditovat město Chrudim. Nově se o kategorii B ucházejí město Rožnov pod Radhoštěm, obec Bory a městská část Praha 12.

Závěrem lze zhodnotit, že ačkoliv se covidová pandemie podepsala na celkovém zapojení do MA21, tak kvalita naplňování jednotlivých oblastí se zvyšuje. Navíc společenský vývoj a celosvětové problémy, kterým v posledních letech čelíme, jasně ukazují, že udržitelnost je jedinou alternativou pro další rozvoj společnosti a místní Agenda 21 je program připravený pomáhat obcím i regionům na této cestě.