Oznámení o záměru zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v přímém zadání

Česká informační agentura životního prostředí oznamuje svůj záměr zadat veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ESRI Maintenance – ArcGIS“ v přímém zadání.

Zdůvodnění:
Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o. je výhradní autorizovaný distributor ESRI softwaru pro území České republiky.

Připomínky k záměru je možné zaslat do 21 dnů od uveřejnění na e-mailovou adresu sekretariat@cenia.cz.

Příloha 1 – Oznámení o záměru
Příloha 2 – ESRI – ARCDATA