Videozáznam z konference Data a životní prostředí 2

Na konci března jsme uspořádali již druhou konferenci z cyklu Data a životní prostředí, které si kladou za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s tématem data v životním prostředí.

První konference se uskutečnila na podzim minulého roku a seznámila účastníky se specifiky dat o životním prostředí, s dobrou praxí v oblasti práce s daty, s behaviorálními aspekty, s šířením informací a dezinformací, s trendy a nástroji pro zpracování dat, s datovou žurnalistikou apod. Její záznam jsme zveřejnili zde.

Druhá konference se věnovala problematice optimalizace systému příjmu, validace, zpracování a reportingu dat v oblasti životního prostředí, kterou rozvíjíme prostřednictvím projektu Národní environmentální reportingová platforma (NERP, více o projektu zde). Rovněž z této akce jsme pořídili záznam, který můžete shlédnout zde.